444 5 888
TERMAL YANIKLAR

 

Yanık hastalarının yerinden oynatılması sakıncalı olabileceği için yaygın kullanıma girmemiştir. Bu olgularda HBO’nun anti-ödem ve anti-enfeksiyöz etkisinden faydalanılır.

HBO tedavisinin tek mutlak uygulanmaması gereken durum tedavi edilmemiş pnömotorakstır(doku bütünlüğü bozulmuş akciğer).Üst solunum yolu enfeksiyonu, amfizem, röntgen filminde görülen semptomsuz pulmoner lezyonlar, toraks ve göğüs cerrahisi hikâyesi, kontrolsüz yüksek ateş, gebelik, klostrofobi, nöbetli hastalık durumları ise HBO tedavisinin rölatif olarak uygulanmaması gereken durumları oluştururlar. Bu durumlarda ilgili branş doktorları ile fikir alışverişi yapıldıktan sonra tedavi edilip edilmeyeceğine karar verilir.