444 5 888
İYİLEŞMEYEN YARALAR

HBO tedavisi diyabetik ayak tedavisinde medikal tedaviye ek olarak kullanıldığı  taktirde iyileşme ve major amputasyon oranını belirgin olarak azaltmaktadır.

Yara sağlam doku yapılanmasının devamlılığının bozulmasıdır,ve çoğunlukla yapı elemanı ile beraberdir. Yaralanma mekanik, termal, fiziksel, cerrahi veya kimyasal etkilerin sonucu olabilir. Herhangi bir büyüklükteki yara hipoksiktir,ve iyileşme oranı oksijene bağımlıdır. Altta yatan sebep ne olursa olsun iyileşmeyen yaranın ortak paydası hipoksidir. Bu doku oksijen çalışmaları ile doğrulanmıştır. Yaranın kenarı ve belli bölgelerde cilt üzerinden kısmi oksijen basıncının hem normobarik ortamda hem de hiperbarik ortamda ölçülmesi ile yaranın iyileşme potansiyelinin belirlenmesi önemlidir.

Yara iyileşmesinde oksijenin rolü şöyle özetlenebilir.

Yaradaki hipoksi oksijen tedavisi ile düzeltilebilir,ki bu %40-100 oksijen 2.5 ATA çevre basıncında yapılabilir. Kronik iyileşmeyen yaraların hipoksik merkezini oksijenlendirmek için yüksek basınç gereklidir. Normal perfüzyonlu bir bölgede inflamatuar reaksiyon oluştuğu zaman hipoksi oluşabilir. 2 ATA da HBO tedavisinin bu durumda doku oksijenasyonunu düzelttiği gösterilmiştir.

Doku hipoksisinin düzelmesi ile yara iyileşmesinde rol alan fibroblast ve kollojenin üretimi artar. Yara iyileşmesi göstergelerinden olan RNA/DNA oranı artar. Kandaki akyuvarların yara yerinde zararlı bakterileri öldürmesini stimüle eder. Yeni damar oluşumunu uyarır. Sonuç olarak HBO tedavisi kronik diğer tedavilere dirençli yaraların bakiminda özellikle de yaygin iskemik ülserlerde yararli bir tedavi yöntemidir.