444 5 888
İYİLEŞMEYEN YARALAR

DİYABETİK AYAK YARALARININ İYİLEŞMESİNDE HİPERBARİK OKSİJEN YÖNTEMİ!

Günümüzde diyabet sıklığında artış ve diyabetik hasta yaşam süresinin uzaması, beraberinde birtakım ilave sağlık sorunlarını getiriyor. Bunlar arasında en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabetik ayak yaraları… Çünkü zamanında etkin tedavi uygulanmazsa, ampütasyon nedeniyle diyabet yaraları uzuv kayıplarına yol açabiliyor. Hisar Hospital Intercontinental İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihan Top diyabetik ayak yaraları hakkında bilgi verdi.

Uzuv kayıplarını hiperbarik oksijen tedavisi önemli ölçüde önleyebiliyor

Diyabete bağlı olarak gelişen kronik komplikasyonlar diyabetik ayak yaraları denilen klinik durumun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Özellikle tendon, bağlar ve eklemi tutan derin yaralar, kemiğe kadar ilerlemiş enfeksiyon, lokal ya da yaygın gangren gibi ilerlemiş olgularda, hiperbarik oksijen tedavisi, önemli bir tedavi yaklaşımı olarak kabul görülmektedir. HBO; yüksek basınçlı ortamda oksijen verilmesi işlemidir. Böylece kanın oksijen taşıma kabiliyeti önemli derecede arttırılmış olur. Bu tedavi yöntemi, yara iyileşmesinin hızlanmasında önemli bir etki sağlar. Hasarlı dokunun beslenmesi ve oksijenijasyonu bu şekilde arttırılarak, önemli bir klinik fayda sağlanabilir. Ayrıca yara yerindeki lökosit aktivitesini arttırarak bağışıklık sistemine katkı sağlar. Amputasyona bağlı uzuv kaybı oranlarını anlamlı ölçüde azaltabilmektedir.

Yaraya saf oksijen verilerek iyileşme hızlanabiliyor

Yara iyileşmesinde temel tedavi yaklaşımı; etkin şeker kontrolü. Ölü dokuların cerrahi olarak uzaklaştırılması, lokal yara bakımı, antibiyotik tedavisi, damarsal girişimler, ilgili ekstremiteye yük bindirilmemesi şeklindedir. Ancak tüm bu tedavi yaklaşımlarına rağmen, her zaman yeterli klinik başarı sağlanamamaktadır. Özellikle tendon, bağlar ve eklemi tutan derin yaralar, kemiğe kadar ilerlemiş enfeksiyon (osteomiyelit), lokal ya da yaygın gangren gibi ilerlemiş olgularda, hiperbarik oksijen tedavisi (HBO), önemli bir tedavi yaklaşımı olarak kabul görmüştür.

Aynı zamanda hasarlı dokuyu besleyerek bağışıklık sistemine katkı sağlıyor

Hiperbarik oksijen tedavisi, yara iyileşmesinin hızlanmasında önemli bir etki sağlar. Hasarlı dokunun beslenmesi ve oksijenijasyonu bu şekilde arttırılarak, önemli bir klinik fayda sağlanabilir. Ayrıca yara yerindeki lökosit aktivitesini arttırarak bağışıklık sistemine katkı sağlar.