444 5 888
ANİ İŞİTME KAYBI

Özellikle kış aylarında yaşanan ve iç-orta kulağı etkileyerek ani işitme kaybı ile sonuçlanabilen üst solunum yolu hastalıklarında, hiperbarik oksijen tedavi yöntemi oldukça etkili olabiliyor. Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Apuhan ani işitme kayıplarında etkin bir şekilde kullanılan hiperbarik oksijen tedavi yöntemi hakkında bilgilendirdi.

Ani işitme kaybı genel olarak tek kulakta görülüyor

Ani işitme kaybı  3 gün içinde başlayan ve birbirini izleyen 3 frekansta 30 dB veya daha fazla kayıp saptanan iç kulakta  işitme kaybı  tablosudur . Genellikle 30- 60 yaşlar arasında görülür,  %90 tek taraflıdır. Ani işitme kaybının çift taraf olması nadirdir. Hastaların %88’ inde kesin neden belirlenemezken kadın ve erkek oranının dağılımında eşitlik gözlenmektedir.

Enfeksiyonlar işitme kaybına yol açabiliyor

Ani işitme kaybının kesin olarak sebebi bildirilmemekle beraber, oluşumda etkili olan bazı sebepler bulunmaktadır. Viral enfeksiyonlar neden olabilmektedir. Kabakulak, kızamık, kızamıkçık, herpes virüs, grip gibi viral enfeksiyonlar işitme sinirlerini etkileyebilmekte ve ani işitme kayıplarına neden olabilmektedir. Damar tıkanıklığı işitme ve dengenin merkezi olan iç kulağı besleyen damarlar çok narin, ince ve sayı olarak azdır. Kan pıhtılaşma bozukluğu ya da emboli gibi damarı tıkayacak herhangi bir neden sonucunda ani işitme kaybı ortaya çıkabilmektedir. Otoimmün hastalıklar vücudumuzu korumakla görevli savunucu hücrelerimiz, vücudumuzdan olanla olmayanı ayırt etme özelliğine sahiptir. Bazen bu mekanizma bozulur ve savunma hücrelerimiz kendi vücut hücrelerimize de yabancı madde gibi algılanarak savaş açar. İç kulağın bu durumdan etkilenmesiyle ani işitme kaybı oluşabilmektedir.

Hiperbarik oksijen tedavisi iç kulak metabolizmasının düzelmesini sağlıyor

Ani işitme kayıplarında hiperbarik oksijen tedavisi ile sağlanmak istenilen iç kulakta oksijen basıncını ve kan dolaşımını arttırmaktır. Bozulan iç kulak metabolizmasının düzelmesine yardımcı olur ve iç kulakta iskemiye bağlı bozulan işitmeyi iyileştirdiği düşünülmektedir. Çok ileri derecede işitme kaybı olan hastalarda daha etkili olduğu görülmektedir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonuç o kadar yüz güldürücüdür.  Özellikle ilk 48-72 saat içerisinde başlanması, tedavinin olumlu sonuçlanması açısından çok önemlidir.  

Hiperbarik oksijen tedavisi hastaların % 80’inde tam ya da kısmi iyileşme olabiliyor

Uygulama tek kişilik ya da çok kişilik basınç odalarında yapılır. Hastalar tarafından genellikle iyi tolere edilir. Tıpkı diğer tedavi yöntemleri ya da ilaçlar gibi, uygun dozu, etkileri, yan etkileri de bulunmaktadır.  Nadiren basınca bağlı olarak kulaklarda 'barotravma' denilen bir yan etkiye sebep olabilir. Genellikle ani işitme kaybı tedavisi sonrasında hastaların % 80’inde tam ya da kısmi iyileşme olabilmektedir.