444 5 888
ANİ İŞİTME KAYBI

Tek veya her iki kulakta 72 saat içerisinde birbirini takip eden 3 frekansta 30 desibelden fazla işitme kaybı meydana gelmesi durumuna ani işitme kaybı denir. Eşlik edebilecek semptomlar; çınlama, uğultu hissi, bulantı, kusma, baş dönmesidir. Rutin medikal tedaviye destek olarak HBO tedavisi uygulanmasının faydalı olduğu birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. İlk 72 saatte HBO uygulanması en idealdir.