444 5 888
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ

HİPERBARİK OKSİJEN  (HBO)  TEDAVİSİ VE KULLANIM ALANLARI

Hiperbarik oksijen tedavisi tamamen kapalı bir basınç odasında, 1 atmosferden  (Deniz seviyesindeki atmosfer basıncı) daha yüksek basınç altında, maske,endotrakeal tüp veya başlıkla aralıklı olarak % 100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tedavi tek veya birden fazla hastayı barındırabilen basınç odalarında yapılmaktadır. Tek kişilik basınç odasında hasta oksijeni ortamdan da soluyabilir. Tedavinin dalış olarak adlandırılan ortalama 10-15 dakika süren ilk safhasında kabin içi artan basınca bağlı olarak genellikle kulaklarında hissedecekleri ve bundan korunmak için uygulamaları gereken çok basit teknikler hakkında bilgi verilir. Basınc odasında bulunan pencerelerle hastalar dışardan gözlenebilmekte ve sözel olarakta tedaviyi uygulayan ve tedavi olanlar iletişim sistemleri vasıtasıyla devamlı irtibata geçebilmektedir. Her yaştaki insanlar HBO tedavisi alabilirler.Hastalar pamuklu kıyafetlerle tedaviye alınırlar. Tedavinin ilk evresi kompresyondur, yani kabin basıncı yavaşça artar. Sıcaklık artmaya başlar ve sonra rahat bir seviyeye ulaşır. Hasta kulaklarında bir dolgunluk hisseder, fakat bu his geçicidir. Kabin içinde hasta uyayabilir, TV seyredebilir, müzik dinleyebilir. Tedavi bittikten sonra normal basınç yavaşça geri döner.

İlk olarak 1662 yılında tedavi için basınçlı hava kullanılmış, 1775 yılında oksijen bulunmuştur.basınç odaları 1930 lu yıllardan itibaren dekompresyon hastalığına yakalanan dalgıçlarda kullanılmaya başlanmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilk defa 1970 li yıllardan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sualtında görev yapan personelin olası sıkıntılarını gidermek için kullanılmaya başlamıştır. Tüm dünyada özellikle 1950 yılından sonra yapılmış olan binlerce çalışma ile çeşitli hastalıklarda faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış modern bir tedavi yöntemidir.

HBO tedavisi 60-90-120 dakikalık seanslar halinde olabilir. Gerektiğinde günde 2 veya 3 kez tedavi uygulanabilir. Etki elde etme süresi minimum 20-25 saattir. Bazı kronik hastalıklarda 100 seansa kadar uygulanabilir.

HBO tedavisi ile kandaki çözünmüş oksijen miktarı 20 kata kadar arttırılarak az oksijenlenen dokuların ihtiyacı karşılanır. Sadece oksijensiz ortamda üreme kapasitesi olan bakterilerin üremesi durdurulur. Bazı antibiyotiklerin etkisini artırıcı etkisi vardır. Damarları büzerek ödemin azalmasına yardımcı olur. Karbonmonoksit zehirlenmesinde hücre ölümünü önler hayat kurtarıcıdır. Yara bölgesinde yeni damar oluşumunu ve bağ dokusu oluşumunu uyarır.